Etusivu Hallinto Yhtiökokous Yhtiökokous: Enemmistöpäätös

Yhtiökokous: Enemmistöpäätös

Enemmistöpäätösmenettelyn mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Puheenjohtajan ääni ratkaisee tasatilanteessa myös silloin, kun hän ei ole osakkeenomistaja. Tällöin hän ei osallistu äänestykseen, mutta ilmoittaa sen päätyttyä, mitä ehdotusta hän kannattaa. Jos puheenjohtaja ei suostu ratkaisemaan tasatilannetta, päätöstä ei synny.

Äänestystuloksen laskennassa ei oteta huomioon hylättyjä eikä äänestämättä jättäneiden ääniä. Päätös voi esimerkiksi syntyä äänin 3 -2, vaikka kokouksessa olisi edustettuna 100 ääntä.

Hylätyt äänet

Hylättäviä ääniä ovat mm.

- ääni vaihtoehdolle, jota ei ole esitetty äänestettäväksi
- äänestyslipukkeessa annettu ääni useammalle vaihtoehdolle, vaikka olisi pitänyt äänestää vain yhtä
- äänestyslipukkeesta ei yksiselitteisesti ilmene, mitä vaihtoehtoa on äänestetty

Osittain hylättävät

Jos äänestetään samalla kertaa useasta asiasta ja äänestyslipun tiedot ovat puutteellisia vain joiltakin osin, ei lain mukaan ole tarkoituksenmukaista hylätä koko äänestyslippua. Äänistä hylätään vain ne, jotka ovat epäselviä. Kokonaan äänestyslippu hylätään vain, jos hylätyksi tullut ääni liittyy olennaisesti myös muihin äänestettäviin asioihin.

Tavallinen enemmistöpäätös

Yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä päätetään esimerkiksi
- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- talousarvion vahvistamisesta
- perittävän yhtiövastikkeen määrän vahvistamisesta
- kunnossapito- ja uudistushankkeiden toteutuksesta
- hallituksen jäsenten valinnasta
- toiminnan- tai tilintarkastajien valinnasta
- johdon vastuuvapaudesta

Asunto-osakeyhtiölaissa on lisäksi määräyksiä päätösmenettelystä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi  ja päätöksen sisältöön liittyen. Myös yhtiöjärjestyksessä voi olla päätöksentekoa koskevia määräyksiä.

Lähteet:
Asunto-osakeyhtiölakiopas. Oikeusministeriö
Asunto-osakeyhtiölaki. Jauhiainen, Järvinen, Nevala. Talentum

 

 

Jatkokokous

Yhtiökokous
- - maanantai, 12. maaliskuu 2012
Yhtiökokous voi päättää, että asian käsittely siirretään jatkokokoukseen. Jatkokokoukseen on toimit...
Lisää

Yhtiökokous: Enemmistöpäätös

Yhtiökokous
Kiinteistöklubi - maanantai, 05. maaliskuu 2012
Enemmistöpäätösmenettelyn mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut ...
Lisää

Osakkaat päättävät

Yhtiökokous
Kiinteistöklubi - maanantai, 27. helmikuu 2012
Jokaisella asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon merkityllä osakkaalla on oikeus osallistua yhtiökokou...
Lisää

Yhtiökokous: Osallistuminen ja valtakirjat

Yhtiökokous
Kiinteistöklubi - maanantai, 20. helmikuu 2012
Asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. H...
Lisää

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokous
Kiinteistöklubi - maanantai, 30. tammikuu 2012
Asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaiselle osakkeenomistajalle on toimitettava  kirjallinen kokouskuts...
Lisää

Yhtiökokous: Määräenemmistö

Yhtiökokous
Kiinteistöklubi - maanantai, 28. helmikuu 2011
Määräenemmistöllä tarkoitetaan sitä, että ehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annet...
Lisää

Yhtiökokous: Kunnossapitotarveselvitys

Yhtiökokous
Administrator - maanantai, 17. tammikuu 2011
Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikau...
Lisää

Onnistunut yhtiökokous

Yhtiökokous
Hanna Rissanen Kiinteistöposti 2/2009 - keskiviikko, 18. maaliskuu 2009
Perusteellinen valmistelu, jämpti ote nuijan varteen, siitä se lähtee Oikeaoppinen ja sujuva tal...
Lisää