Etusivu Laki AsOy 1.7.2010 alkaen Ilmoitus osakkaan kunnossapito- ja muutostöistä

Ilmoitus osakkaan kunnossapito- ja muutostöistä

Laki - AsOy 1.7.2010 alkaen

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä ja muutostyöstä  etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos muutostyö voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

Ilmoitettavat toimenpiteet

- parketin asentaminen muovimaton tilalle (voi vaikuttaa askeläänien kuuluvuuteen, voi edellyttää asbestinpoistoa),
- wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden (ei lauteet) korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin,
- putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-laitteen istuin) vaihtaminen ja asentaminen ja muut veden katkaisemista edellyttävät työt,
- viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtoperusjärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen ja poistaminen, jos laite voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan (lämmitysjärjestelmään kuuluva patteri tai lattialämmitys, liesikupu, ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja, sähköliesi voimavirtajohdolla)
- pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta,
- kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen (kytketty muuten kuin pistorasiaan),
- muutokset kantaviin väliseiniin, jos voivat vaikuttaa rakenteeseen (esimerkiksi kantavuuteen tai eristävyyteen)
- kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen, jos seinän sisällä on sähköjohtoja, tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja, tms.
- huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun, rakenteen (esim. ovisilmä, postiluukku) ja huoneiston ulkopuolelle näkyvän pinnoitteen muuttaminen

Lisäksi  ilmoitusvelvollisuus voi koskea esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä

Epävarmassa tilanteessa ilmoitusvelvollisuus on tarkistettava isännöitsijältä tai hallitukselta.
- huoneen lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen (esimerkiksi seinien levytys), jos järjestely voi huonontaa ääni- tai lämpöeristystä tai vaikuttaa kosteuden siirtymiseen rakenteen kautta
- altaan ja allaskaapin vaihtaminen asentaminen tai poistaminen, jos vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin


Työt, joita ei tarvitse ilmoittaa

- tapetointi ja maalaus
- lattiapinnoitteen vaihtamista vastaavan kaltaiseen pinnoitteeseen (esim. vanhan parketin uusiminen, kun käytetään uudelle parketille suositeltua äänieristettä)
- taulujen, lamppujen, koukkujen ja hyllyjen kiinnittämistä
- eteisen, olohuoneen, makuuhuoneen, työhuoneen ja muun kuivatilan kaappien rakentamista, asentamista eikä poistamista, jos ei vaikuta ilmanvaihtoon (ei peitä ilmastointikanavaa)
- keittiön, kylpyhuoneen, wc:n tai muun märkätilan kaappien asentamista, jos ei vaikuta vesieristykseen, viemäröintiin tai ilmanvaihtoon
- pesukoneen tai astianpesukoneen asentamista, kun vesi-, viemäri- ja sähköliitännät ovat olemassa
- muiden kuin käyttövesi-, viemäri-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen: jää-, pakastin- ja viileäkaappi, mikroaaltouuni, kuivauskaappi tai –rumpu, ilmanvaihtojärjestelmään kytkemätön liesituuletin (esim. aktiivihiilellä toimiva)
- huonekorkeuden laskemista, jos se ei vaikuta ilmastointikanaviin tai sähköjohtoihin
- väliovien vaihtamiseen eikä poistamiseen

Kirjallinen remontti-ilmoitus

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti etukäteen. Jos työ aloitetaan ilmoitusta tekemättä, yhtiö voi vaatia työn keskeyttämistä, kunnes asianmukainen ilmoitus on tehty.

Ilmoitus toimitetaan aina hallitukselle tai isännöitsijälle, joiden puolestaan pitää antaa ilmoituksesta tieto viipymättä sellaiselle toiselle osakkaalle, jolle työstä voi aiheutua haittaa.  Yhtiön ilmoitusvelvollisuus on täytetty, kun tieto on toimitettu toiselle osakkeenomistajalle tämän yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi arvioida, noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko toimenpiteestä haittaa. Yhtiöllä on oikeus vaatia toimenpiteestä selvitys (esim. suunnitelmat, toteutus, valvonta). Myös esim. selvitys käytettävistä materiaaleista ja hankkeen aikataulu olisi hyvä olla on mukana ilmoituksessa.

Kustannukset

Yhtiölle ja sen kautta muille osakkeenomistajalle ei saa aiheutua mitään ylimääräisiä kustannuksia osakkeenomistajan toteuttamasta kunnossapidosta tai muutostyöstä. Yhtiölle korvattavia kuluja saattavat olla esimerkiksi isännöitsijälle ja hallituksen jäsenille ilmoituksen käsittelemisen johdosta maksettava kokouspalkkio, jos yhtiössä maksetaan kokouspalkkiota ja ilmoituksen käsittelemistä varten joudutaan pitämään ylimääräinen kokous, sekä kustannukset, joita yhtiölle aiheutuu sen teettäessä kunnossapitotyöhön liittyvät tarpeelliset tarkastukset.

Ilmoituksesta ei saa periä maksua taloyhtiön päivittäisen hallinnon kuluihin. Osakkaan remontin kirjaamisesta aiheutuvat hallinnolliset kulut, kuten asiakirjojen kopiointi, arkistointi ja skannaus, kuuluvat taloyhtiölle.

Osakkaalta perittävän maksun tulee aina perustua todelliseen työmäärään, jonka selvittämiseksi osakkaalle on ainakin pyydettäessä annettava erittely yhtiölle aiheutuneista erityisistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.

Säilytys

Hallituksen on ylläpidettävä luetteloa yhtiölle toimitetuista kunnossapitoa ja muutostöitä koskevista ilmoituksista. Ilmoitukset on säilytettävä luotettavalla tavalla osakehuoneistokohtaisesti

Lisätietoja:

www.om.fi  Opas kunnossapito- ja muutostöitä koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista

www.om.fi Asunto-osakeyhtiölakiopas
Päivitetty 15.12.2010

 

Asunto-osakeyhtiö kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 15. elokuu 2011
Asunto-osakeyhtiön kiinteistön luovuttamisesta ja ostosta on päätettävä yhtiökokouksessa. Päätös on...
Lisää

Ilmoitus osakkaan kunnossapito- ja muutostöistä

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - perjantai, 17. joulukuu 2010
Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä ja muutosty...
Lisää

Mikä on perustaso?

AsOy 1.7.2010 alkaen
Administrator - maanantai, 11. lokakuu 2010
Kun yhtiö joutuu korjaamaan kunnossapitovastuulleen kuuluvia osakehuoneistojen sisäosia, tulee tila...
Lisää

Osakas vastaa tasoitteista

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 04. lokakuu 2010
Asunto-osakeyhtiö ei lähtökohtaisesti vastaa rakenteiden ja pinnoitteen välisen tasoitteen kunnossa...
Lisää

Asunto-osakeyhtiön ja osakkaan vastuut parvekkeista

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 27. syyskuu 2010
Parvekeseinämien ja -katteiden rakenteista, parvekelaatan vedeneristeestä ja muista rakenteeksi kat...
Lisää

Vastuu osakkaan aiheuttamassa vesivahingossa

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 20. syyskuu 2010
Kun asunto-osakeyhtiössä tapahtuu vesivahinko, joka aiheutuu osakkaan vastuulla olevasta vesilaitte...
Lisää

Asunto-osakeyhtiön vastuu perusjärjestelmistä - Ilmanvaihto

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 06. syyskuu 2010
Asunto-osakeyhtiölain mukaan asuntoyhtiöllä on kunnossapitovastuu ilmanvaihtojärjestelmästä.
Lisää

Asunto-osakeyhtiön vastuu perusjärjestelmistä - Tiedonsiirto ja muut

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 30. elokuu 2010
Asunto-osakeyhtiö vastaa huoneiston sisäisistäkin tiedonsiirto- ja antenniverkkon johdoista ja rasi...
Lisää

Asunto-osakeyhtiön vastuu perusjärjestelmistä - Sähkö

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 23. elokuu 2010
Kunnossapitovastuu sähköjärjestelmistä on asunto-osakeyhtiölain mukaan asuntoyhtiöllä siltä osin ku...
Lisää

Asunto-osakeyhtiön vastuu perusjärjestelmistä - Lämmitysjärjestelmä

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklub - maanantai, 16. elokuu 2010
Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön vastuusta sen rakentamista tai vastuulleen hyväksy...
Lisää

Vastuunjakotaulukon käyttö taloyhtiössä

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 09. elokuu 2010
Jos taloyhtiössä halutaan käyttää vastuunjakotaulukkoa selventämään kunnossapitokustannusten jakaut...
Lisää

Hanat taloyhtiön vastuulla - altaat ei

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 26. heinäkuu 2010
Asunto-osakeyhtiölaissa perusjärjestelmiä koskevan pääsäännön mukaisesti hanat, koko wc-laite sekä ...
Lisää

Yhtiöjärjestyksen muutostarve

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 12. heinäkuu 2010
Yhtiöjärjestys on muutettava uuden lain mukaiseksi kaikilta osin viimeistään silloin, kun yhtiöjärj...
Lisää

Remontti-ilmoituksen käsittelyaika

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 21. kesäkuu 2010
Saatuaan muutostyöilmoituksen on asunto-osakeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan viivytyksettä ilmo...
Lisää

Isännöitsijän valinta ja erottaminen

AsOy 1.7.2010 alkaen
Kiinteistöklubi - maanantai, 14. kesäkuu 2010
Jatkossakin isännöitsijän valitsee ja erottaa taloyhtiön hallitus. Heinäkuun alusta hallitus voi lu...
Lisää

Uusi laki ja korjaustarveselvitykset

AsOy 1.7.2010 alkaen
Riina Takala Kiinteistöposti 3/2010 - tiistai, 11. touko 2010
Käytännössä suurimmassa osassa taloyhtiöitä lakiin kirjattu "kunnossapitotarveselvitys” tarvitaan j...
Lisää